Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje

Czcionka:

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne  na lata 2018 - 2021.

 

Tu możesz uzyskać pomoc:

        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 13-469-80-80, adres: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

         Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku

Adres: ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

 • Godziny pracy: poniedziałek – 730-2000, wtorek - 730-1500, środa - 730-2000, czwartek - 730-1800, piątek 930-2000
 • Oferta Poradni:
 • leczenie uzależnień: terapia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, internetu, uzależnienia mieszane,
 • wsparcie dla osób pozostających w relacji z uzależnionymi: grupy wstępne - psychoedukacyjne, terapia grupowa dla osób współuzależnionych, terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, terapia indywidualna,
 • konsultacje rodzin
 • poradnictwo i interwencje kryzysowe,
 • terapia pogłębiona dla osób uzależnionych: praca na mechanizmach uzależnienia, treningi umiejętności służących trzeźwieniu,
 • grupy treningowe: trening radzenia sobie z objawami głodu alkoholowego dla osób uzależnionych, trening zachowań asertywnych dla osób współuzależnionych, trening samoobserwacji i samokontroli emocji,
 • W poradni pomocy udzielają: specjalista i instruktor terapii uzależnień, psychiatra, psycholog, pracownik socjalny.

  Poradnia Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych

Adres: ul. 29 listopada 42, 38-700 Ustrzyki Dolne

 • Godziny pracy: poniedziałek – 730-2000, wtorek - 730-1500, środa - 730-1700, czwartek – 730-1800, piątek 730-1800
 • Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin ( współuzależnienie, DDA).
 • W poradni pomocy udziela zespół terapeutyczny składający się z: lekarza specjalisty psychiatry, specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień.
 • Skierowanie nie jest wymagane. Pacjenci nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia bezpłatnie.
 • Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia; osobistego, telefonicznego pod nr 664 407 421 lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

         Adres: ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, nr tel. 13- 461-41-03

 • Z pomocy OIK mogą skorzystać osoby, które nie radzą sobie w codziennym życiu, doświadczyły urazowego, bolesnego zdarzenia, potrzebują pomocy. Pomoc udzielana jest osobom dorosłym i dzieciom, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
 • Porad udzielają m.in.: psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, socjolog, pracownik socjalny.

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku
 • Ośrodek oferuje bezpłatną pomoc doradczą, informacyjną, socjalną, bytową, psychologiczną (w każdy czwartek od 1500 do 1700), prawną (czwartek od1700 do 2000) – obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 66 33 27 000 lub 13 492 72 53.
 • Dużym zainteresowaniem cieszy się budowana od kilku lat grupa psychoedukacyjna, prowadzona przez doświadczonego psychologa – terapeutę. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 1530 – 1630 ( bez rejestracji).
 • Pomoc kierowana jest dla osób doświadczających przemocy bądź świadków, a nie dla sprawców.
 • SOS prowadzi hostel dla osób doświadczających przemocy. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i trwa do 3 miesięcy. Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić lub zgłosić się osobiście i umówić na bezpłatną wizytę ( skierowanie nie jest wymagane). Ośrodek działa całodobowo przez cały rok.

  Ogólnopolska Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie „Niebieska Linia” na rzecz osób krzywdzonych ( również, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/ lub nie przestrzega postanowień sądu).

 • Infolinia – 800-120-002 ( czynna całą dobę w tym dyżur: w języku angielskim – poniedziałek godz. 1800-2200, języku rosyjskim – wtorek godz. 1800-2200, prawny - środa godz. 1800-2200)
 • Telefoniczny dyżur prawników – 22-666-28-50 ( poniedziałek i wtorek w godz. 1700-2100)

e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info,

SKYPE (dyżur w języku migowym) – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałek godz. 1300-1500).

Kontaktujący się z infolinią może zachować anonimowość.

W celu udzielenia pomocy osobom oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osób najbliższych  Pogotowie nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami.

Z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” można zapoznać się na stronach internetowych: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org


         Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka –  nr tel. 800-12-12-12

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej