Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Program „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do członków dużych rodzin mających stałe miejsce zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały lub czasowy pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, niezależnie od posiadanego dochodu.

Przez dużą rodzinę rozumie się rodzinę (także rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka), w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Celem Programu jest poprawa warunków materialnych dużych rodzinach, umożliwienie ich członkom szerszego dostępu do kultury i rekreacji oraz promocja modelu dużej rodziny. W ramach Programu członkowie dużych rodzin będą mogli skorzystać ze stałych lub tymczasowych ulg, zniżek lub innych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne.

Potwierdzeniem uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie jest posiadanie Ustrzyckiej Karty Dużej Rodziny. Niniejsza karta wydawana jest bezpłatnie wszystkim członkom dużej rodziny spełniającym warunki wskazane w Regulaminie przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje się:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do dnia ukończenia 18 roku życia;
 3. dziecku w wieku powyżej 18 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej – do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 1. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 2. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 3. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w dużej rodzinie spełnia wymagania, o których mowa powyżej.

Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych w godzinach pracy Ośrodka.

Dokumenty wymagane do otrzymania Karty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Współpraca z Partnerami Programu Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne zapraszamy do przyłączenia się do grona Partnerów Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wniosku, w którym przedsiębiorca wskaże rodzaj i zakres ulg, zniżek lub innych uprawnień oferowanych członkom dużych rodzin oraz podpisanie porozumienia z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

Partnerami Programu zostali:

Nazwa i Adres Firmy

Adres placówki,

w której obowiązują zniżki i rabaty

Oferowane

zniżki i rabaty

Sklep Komputerowy „ENTER” 

Jarosław Horodejczuk,

ul. W. Sikorskiego 1A,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. W. Sikorskiego 1A,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% zniżki na serwis komputerowy,
 • 2% zniżki na zakup sprzętu komputerowego

Kawiarnia-Pizzeria „Orlik”

Bronisław Plęs,

ul. PCK 22,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. PCK 22,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 4A,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 15% zniżki na dania obiadowe,
 • 15% zniżki na pizzę,
 • 15% zniżki na lody, desery i ciasta

„Agnes” Salon Odzieżowy

Joanna Chrząszcz,

ul. 29 listopada 6,

38-700 Ustrzyki Dolne

 

Dom Handlowy „Halicz”

ul. 29 listopada 6,

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 • 10% zniżki na zakup towarów na kwotę do 100 zł,
 • 15% zniżki na zakup towarów na kwotę powyżej 100 zł

 

„Salon Mody”

Robert Kamiński,

ul. Korczaka 24,

38-700 Ustrzyki Dolne

 

ul. Korczaka 24,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 21,

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 • 12% upustu na artykuły odzieżowe,
 • 5% upustu na biżuterię srebrną,
 • 12% upustu na torebki, walizki, portfele

 

Zespół Basenów Delfin

ul. Gombrowicza 49,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Gombrowicza 49,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% ulgi na korzystanie z basenu,
 • 10% upustu na korzystanie z siłowni

 

Ustrzycki Dom Kultury,

ul. 29 listopada 31,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 29 listopada 31,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% zniżki na bilety do kina

F.H.U. Auto-Moto-Zbyt

Z. & J. Kazimierczak,

ul. Rynek 10,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 10,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% upustu przy zakupie na kwotę powyżej 20 zł,
 • 5% upustu na usługi serwisowe

Firma „GRACJA”

Jolanta Markowicz

ul. 29 listopada 4,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 29 listopada 4,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 5% rabatu na zakupiony towar

Auto – Serwis

Barbara Szałańska

Brzegi Dolne 25,

38-700 Ustrzyki Dolne

Brzegi Dolne 25,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% upustu na usługę konserwacji podwozia samochodowego,
 • 10% upustu na naprawy blacharsko – lakiernicze,
 • 10% upustu na naprawy mechaniczne układu zawieszenia

Firma Usługowo – Handlowa Czesław Krupniak,

ul. 29 listopada 10,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 29 listopada 10,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% zniżki na zakup pościeli,
 • 20% zniżki na zakup odzieży męskiej

Firma Handlowa

„MEPO” s.c.

Mełech, Pojnar

ul. Unii Brzeskiej 36,

38-600 Lesko

ul. Rynek 15,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 3% rabatu na zakupiony towar z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

 

Partner zastrzega sobie prawo do limitowania ilościowego zakupionych towarów, w szczególności promocyjnych oraz kontroli przepływu towarów zakupionych w oparciu o daną kartę.

 

Firma KiM

Krzysztof Sobiecki

ul. Wyzwolenia 2a,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Wyzwolenia 2a,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 2% zniżki na zakup sprzętu RTV,
 • 3% zniżki na zakup sprzętu AGD,
 • 3% zniżki na zakup sprzętu IT

Sklep „DOMINO”

Danuta Wójtowicz

ul. Rynek 13,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 13,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 5% ulgi na zakup towaru znajdującego się w asortymencie

 

BeLike Michał Bilik

ul. Rynek 12,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 12,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% zniżki na zakup towaru znajdującego się w asortymencie

Zniżka nie obejmuje produktów przecenionych

Produkcja Handel – Usługi

Andrzej Bilik

ul. Korczaka 30,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Korczaka 30

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Szkolna 2

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% rabatu na zakup odzieży i akcesoriów dziecięcych
 • 5% rabatu na zakup pozostałego asortymentu

Rabat nie dotyczy produktów przecenionych i nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi

Firma Handlowo – Usługowa „KLIMAT”

Beata Bilik

ul. Korczaka 30,

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Korczaka 30

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 • 10% rabatu na zakup towaru znajdującego się w asortymencie

Rabat nie dotyczy produktów przecenionych i nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi

FHU BLANCA

Jolanta Kochanowicz

ul. 1-go Maja 22

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 1-go Maja 22

38-700 Ustrzyki Dolne

( Sklep La Madame)

 

 • 5% rabatu na zakup towaru znajdującego się w asortymencie

 

Hala Sportowa

im. Kazimierza Sojki

w Ustrzykach Dolnych

ul. 29 Listopada 19 A

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. 29 Listopada 19 A

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 10% ulgi na korzystanie z boiska hali sportowej
 • 10% ulgi na korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1
 • 10% ulgi na korzystanie z sali ćwiczeń (siłownia w hali sportowej)

KAS - TECH s.c.

Małgorzata Ryniak,

Maciej Ryniak, Witold Filipowicz

ul. Słowackiego 36,

38-500 Sanok

 

ul. Korczaka 26,

38-700 Ustrzyki Dolne

 • 7% zniżki na artykuły szkolne ( zniżka nie obejmuje produktów przecenionych),
 • 7% zniżki na artykuły biurowe ( zniżka nie obejmuje tuszy i tonerów do drukarek),
 • 5% zniżki na akcesoria komputerowe,
 • 3% zniżki na komputery, laptopy, tablety,
 • 2% zniżki na kasy fiskalne

Powyższe zniżki obowiązują przy zakupie towaru powyżej 30 zł

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Programie „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” lub przystąpienia do Programu w charakterze Partnera znajdą Państwo w Regulaminie Programu oraz pod numerem telefonu: 013-461-18-68.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”

Utworzono dnia 01.04.2019, 14:51

Uchwała Nr XIX/238/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”

Utworzono dnia 27.06.2016, 19:09

Uchwała Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”

Utworzono dnia 14.05.2017, 20:09

Zarządzenie nr 14/III/19 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia logo Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”

Utworzono dnia 01.04.2019, 14:53

Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12.01.2016 r. w sprawie ustalenia logo Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”

Utworzono dnia 30.01.2016, 17:24

Wniosek o wydanie karty

Utworzono dnia 08.05.2019, 09:49

Wniosek o wydanie duplikatu karty

Utworzono dnia 08.05.2019, 09:49

Oświadczenie - władza rodzicielska

Utworzono dnia 01.04.2019, 14:51

Wniosek Przedsiębiorcy o przystąpienie do Programu

Utworzono dnia 21.06.2018, 12:49

Wzór porozumienia z Partnerem Programu

Utworzono dnia 08.05.2019, 09:50

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

Utworzono dnia 01.04.2019, 15:28

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej