Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 1863)

 

Przyjmowanie wniosków z terenu gminy Ustrzyki Dolne

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne pok. Nr. 1

W godzinach 800- 1500 tel. 13 461 1868

 

www.rodzina.gov.pl

 

Karta Dużej Rodziny- jakie dokumenty.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów. Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia.

 

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

 

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego  programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty  niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin. Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.

 

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim: pobierz formularz dla firm wypełnij go wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl . Jeżeli jesteś podmiotem działającym lokalnie na terenie jednej gminy, bądź kilku gmin w obrębie jednego województwa: pobierz formularz dla firm wypełnij go wyślij do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres głównej siedziby firmy

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

• Formularz należy wypełnić i odesłać na adres:

   Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

• Kontakt: - Agnieszka Lew, alew@rzeszow.uw.gov.pl
  tel.: (17) 867 13 15 lub (17) 867 13 67

 

Przydatne Linki:

 
   

Ustawa

Wniosek

 Oferta partnerów

 Zostań partnerem

 ‘

                                                   

 

 

 

Kalendarium

Marzec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Informacji Publicznej

kapital.jpg

logo_pup2.jpg