Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje lub miała na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) i akty wykonawcze

 Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony.

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie Karty Dużej Rodziny rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu  na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku

Dzięki nowej technologii cyfrowej rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka, a aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy.

 

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny a złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty ( w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. przyznanie karty elektronicznej będzie bezpłatne. Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

 

Wnioski i dokumenty dotyczące Kart Dużej Rodziny mogą być składane tradycyjnie w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny t.j za pomocą

Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

 

Przyjmowanie wniosków z terenu gminy Ustrzyki Dolne

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne pok. Nr. 1

Od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530  w poniedziałki od 730- 1700

tel. 13 461 1868

 https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Karta Dużej Rodziny- jakie dokumenty:

- poprawnie wypełniony wniosek

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

 

Druki do pobrania oraz objaśnienia znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego  programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty  niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

- Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

- Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.

- Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.

Jak zgłosić swoją firmę do programu? 

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem  tam znajdziesz dane kontaktowe do osoby, która chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Możesz także sam wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

 

Co dalej?

- po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,

- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

 

Informacji udzieli: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Biuro KDR jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Wyślij e-mail: anna.tanowska@3plus.pl

Zadzwoń: 732 988 446

 

 

 

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej