Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jak Uzyskać Pomoc

Czcionka:

Jak uzyskać pomoc  z MGOPS?

W celu uzyskania pomocy należy wystąpić do Ośrodka z wnioskiem o pomoc, w którym osoba przedstawi problem. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania, telefonicznie lub pisemnie.

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy z osobą lub rodziną ubiegającą się o pomoc w miejscu jej zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa jego złożenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Strona powinna również przedłożyć dokumenty i oświadczenia  stanowiące podstawę ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (art. 107 ust 5b ustawy o pomocy społecznej). W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, pracownik socjalny może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub odmowie podejmuje Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Burmistrza.

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektor Ośrodka.

W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej