Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie Wychowawcze

Czcionka:

UWAGA!!

Świadczenie wychowawcze (500 plus)
przyznane do 31.05.2021 r.


 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus) zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym osoby, które składały wnioski od 1 lipca 2019 r. nie muszą ponownie ich składać.

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze realizowane jest  na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

     Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Natomiast w przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem/dziećmi wymagane jest dostarczenie wyroku sądu.

Świadczenie wychowawcze przysługiwało, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Świadczenia wychowawcze złożone po 1 lipca 2019 r. są przyznane do 31 maja 2021 r.

Wniosek składa się w miejscu zamieszkania. Można to zrobić poprzez:

  • internet (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną);
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 15.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze - LINK

Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze - LINK

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej